Linkedin
iDQ™

iDQ™ er en avanceret søgemaskine
– en samlet adgang til viden om personer, virksomheder og adresser

Ét samlet værktøj til datasøgning

Danske virksomheder bruger (alt for) megen tid på informationssøgning om nuværende og potentielle kunder. Det gælder både søgning i offentlige såvel som i private databaser. Ofte skal den administrative medarbejder søge efter de samme data i 3-4 forskellige databaser. Logge ind og ud af systemer og hjemmesider.
iDQ™ binder alle relevante datakilder sammen i én stærk søgemaskine som søger og foretager dataopslag på tværs af datakilder. Med iDQ™ er det derfor kun nødvendigt med ét enkelt værktøj når du søger oplysninger om personer, virksomheder, adresser og ejendomme. Du sparer masser af tid og får samtidig den højest tænkelige datakvalitet i din kundedatabase.

Datakvalitet starter allerede når du opretter kunden…

Hvad enten kunderne opretter sig selv på en hjemmeside, eller oprettelsen sker af dine egne medarbejdere, er der behov for tilstrækkelige og valide data allerede fra første færd. Med iDQ™ får du høj datakvalitet og berigede data allerede fra starten. I samme omgang kan du tilmelde kunden et datavaskabonnement. Så sikrer du at dit CRM- eller kundesystem altid har friske og valide data.

Standard eller skræddersyet

Med iDQ™ basismodulet får du adgang til:

  • Persondata fra CPR-registret
  • Erhvervsdata fra CVR-registret
  • Teledata fra nummeroplysningen
  • Gyldige adresser
  • Reklamespærrede danskere (Robinsonlisten)
  • Boligejere fra OIS/BBR

Men iDQ™ kan også skræddersyes til dit behov. Hvis der er datakilder der er nødvendige for din branche eller din virksomhed, så tilkobler vi disse. Og du får fordelen ved at samle alle dine adgange til eksterne markedsdata i ét system. Du kan også få adgang til at søge i din egen kundedatabase gennem iDQ™. Så undgår du fx dubletter, når du opretter nye kunder.

Fordele ved iDQ™

Ud over en forbedret datakvalitet, kan du spare tid og penge ved at benytte iDQ™. En lang række manuelle forretningsprocesser kan optimeres og rationaliseres, fordi behandlingstiden reduceres væsentligt. Fx kan du:

  • Overføre data automatisk til dit eget kundesystem. Oprettelse af nye kunder kan dermed gøres på meget kort tid – og uden fejl
  • Hente data fra dit kundesystem – til videre søgning mod eksterne databaser (fx søgning af ny adresse ved flytning). Du slipper for at taste.
  • Ajourføre eksisterende kunder fx ved behandling af returpost. Kundens nye adresse søges frem ved et enkelt klik – og den nye adresse overskriver den gamle. Du slipper fx for tidsrøvende søgninger og opslag i forskellige databaser. Og du slipper for manuel copy/paste af data fra felt til felt.
  • Få ét samlet system til datafangst – i modsætning til individuelle løsninger til fx telefonnumre, CPR og erhvervsdata.

Integration

For at få optimal udnyttelse af iDQ™, anbefaler vi en integration til dit kunde- eller CRM-system. Integrationen sikrer, at de fremsøgte data automatisk overføres til dit eget system. Fx kan du med et enkelt klik overføre personnavn, adresse og telefonnummer til udvalgte databasefelter i dit CRM-system.

Hvis iDQ™ skal anvendes sammen med tilmeldingsformularer på dit website eller i din webshop, kan du og din systemleverandør bygge de bagvedliggende Web Services direkte ind i dine indtastningsfelter.

Endelig er der også mulighed for at anvende iDQ™ MDM Edition – en samlet Master Data Management løsning som kombinerer adgang til eksterne reference data, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata.

Få mere viden eller kontakt iDQ

Læs endnu mere om iDQ™ i produktbladet, som kan hentes her, eller bestil tid til en online demo her. Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information eller en uforpligtende dialog. Skriv til Henrik Saustrup og Martin Bak Larsen, eller ring på +45 3997 1050.