Linkedin
iDQ™ Opplæring

Høy datakvalitet igjennom
effektive arbeidsprosesser

Selv om iDQ™ er enkelt og intuitivt å bruke i det daglige anbefaler vi, at alle brukere går igjennom vårt undervisningstilbud. Dermed sikres det, at alle medarbeidere får en grunnleggende introduksjon og dermed hurtig selv opplever de muligheter og fordele som ligger i den optimale bruk av iDQ™. Raske, enkle og effektive arbeidsprosesser som i tillegg kan sikre virksomheden en høy automatisert datakvalitet.

Online opplæring

Den enkleste form for undervisning er over ”TeamView”. Medarbejderne sitter på sin egen arbeidsplass og følger undervisningen via egen webbrowser og  med kontant over telefonisk. Undervisningen over TeamView enten være en generell introduksjon eller spesialundervisning.  Vi kjører opplæring for alt mellom  3-10 personer og deler det gjerne opp team, så daglig arbeidsoppgaver blir vedlikeholdt. Undervisningen vil være tilpasset brukernes nivå og behov – og kan avtales tid på 30, 45 og 60 min.

Onsite

Undervisningen gjennomføres hos dere i undervisningslokale i større eller mindre grupper og helst med individuell adgang til iDQ™. Undervisningen er med fokus på øvelser og gir brukerne en grundig introduksjon. Undervisningen vil være tilpasset brukernes nivå og behov – vi anbefaler å kjøre 2 x 45 min.

Onsite undervisningen kan også skje direkte hos den enkelte medarbeiders arbeidsplass og tar utgangspunkt i medarbeiderens behov/arbeidssituasjon. Avhengig av antallet av medarbeidere varer sesjonen typisk fra ½-1 dag.


For mer informasjon kontakt oss i iDQ

Skriv til Henrik Saustrup og Nora Rustan, eller ring på +47 922 22 182.