Linkedin
iDQ™ Datakilder

iDQ™ En løsning -mange datakilder

iDQ™er et rammeverk for en interaktiv samling av store referansedata samt web-tjenester omfavner en rekke eksterne referansedatakilder som kan kombineres med det interne stamdata.

iDQ™ inkluderer muligheten for et bredt søk og dermed overvinne utfordringen med alternativ staving av navn og adresser.

Ekstern referansedata omfatter både åpne nasjonale / internasjonale kilder og kommersielle kilder som vi systematiserer fra dataleverandøren.

iDQ™ kan kobles til de store nasjonale referansedatakilder som passer deg best i de landene der du gjør forretninger.


Bli partner

Vi søker hele tiden partnere som sitter på en verdifull datakilde. Ønsker du å integrere med iDQ sin løsning, ta kontakt med Nora Rustan – mail: nr@instantdq.com eller telefon +47 922 22 182 eller +45 23 89 56 20