Linkedin
Data Quality

Feil i registrering av de ansatte er en av de største utfordringene når det gjelder feil i kundedata. Derfor utviklet vi iDQ ™ -en løsning for deg som vil spare tid og penger samtidig som det sikrer en høy kvalitet på data i CRM-systemet og kundestamdatabasen. Men selv om du sikrer deg dine kundedata under datafangst, vil det fortsatt være behov for løpende vedlikehold og kvalitetssikring.

En verden med store referansedatabaser

De fleste selskaper har laget planer og politikk for å regulere og sikre de kritiske parametere av selskapet. Det være seg om, for eksempel ansatte, salg, strategi, lønns konkurrenter, inventar, opplæring, etc .. Men for mange bedrifter overser kanskje den mest verdifulle: Kunden databasen.

Trenden er at bedrifter ønsker å dra nytte av referansedatabaser for å sikre at deres kundestamdata er korrekt og med muligheten for å slå opp endringer som:

  • Person fornavn og etternavn (Navnendringer)
  • Telefon nr og kontaktdetaljer person og bedrifter
  • Gyldig adresse post eller eiendom
  • Informasjon om organisasjoner og bedrifter
  • Reservasjonsregisteret

Ofte er det skal det flere databaser til for å kunne kvalitetssikre en oppføring.

Kombinere gode rutiner med høy datakvalitet

Utnyttelse av disse store referansedatabasene direkte i forretningsprosessen når kundestamdata legges inn er ofte veldig kostbare og avanserte å forholde seg til. Det å kunne utnyttet en søkemotor som er direkte koblet til datakilden og sikrer oppdatert data er med på å kvalitetssikre en oppføring.

Hvis en kan forestille seg at en bedrift avregner sitt tap på bakgrunn av feil eller mangelfull data. Er det ingen tvil om at det kan tydeliggjøre det behovet som ligger i å vedlikeholde en kundedatabase.

Men som det er i dag, er det svært få selskaper som har beregnet hva det koster å få en kunde eller vedlikeholde en kunde i databasen. Og langt færre har anslått tap av inntekter – på grunn av manglende vedlikehold av databasen.

Men selv om man ikke klarer regnestykket, tar det ikke mye sunn fornuft til før du bør innse at optimalisering av kundedata til formål som dialog og DM-aktiviteter er fornuftig. Både økonomisk og i disse tider, spesielt miljømessig.

Forklaringen er trolig nærmere det er rett og slett for lite oppmerksomhet på problemet med toppledelsen. Hvis du spurte ledelsen om de ville ha det beste eller bare en middelmådig kundedatabase, ville svaret være gitt på forhånd. Men den hensynsløse prioritering av ressurser, kan det være vanskelig å visualisere hva selskapet spesifikt får for de ekstra kostnadene som en konstant optimalisert kundedatabase innebærer.

Selskapene som virkelig setter datakvalitet på agendaen er ofte sett at initiativet kommer direkte fra styret. Det har nemlig innsett eller anerkjent verdien og ofte selv beregnet på smitteeffekt som et høykvalitets data på konkurranseevne. Og sikker gjennomføring skjer bare ved å plassere data ansvaret på ett sted – på én person, ofte henvise direkte til hovedstyret. Personen er dermed sikret nok strøm, og dermed i utgangspunktet utstyrt for å utvikle og forskanset bedriftsdata politikk, retningslinjer og KPIer.

Lyst til å høre mer om mulighetene for datakvalitet i toppklasse gi oss beskjed.