Linkedin
iDQ™ Moduler

iDQ™ sammensættes og konfigureres til individuelle ønsker og branchemæssige behov

iDQ™ moduler dækker både over adgang til datakilder såvel som løsninger til fx. integration og overførsel af data til eller fra egne forretningssystemer.

Datakilder

iDQ™ Basispakken

Gyldige adresser

Datakilde som giver dig adgang til ubegrænset søgning og opslag i alle gyldige adresser (vej, husnr., etage, side/dør, postnr., by) i Danmark baseret på data fra CPR-registret og OIS. Gyldige adresser er inkluderet i iDQ™ basispakken.

Det Centrale Person Register (CPR)

Datakilde som giver dig adgang til at foretage søgning og opslag direkte i CPR-registrets database over samtlige danskere – inkl. søgning på historiske navne og adresser. Adgang til CPR-søgning er inkluderet i iDQ™ basispakken, mens der for selve søgningen afregnes CPR-statsafgift.

Det Centrale Virksomheds Register (CVR)

Datakilde som giver dig adgang til ubegrænset søgning og opslag i erhvervsdata baseret på data fra CVR-registret. Adgang til erhvervsdata er inkluderet i iDQ™ basispakken.

Telefonabonnenter

Datakilde som giver dig adgang til ubegrænset søgning og opslag i telefonabonnenter (navn, adresse og telefonnummer) baseret på data fra teleselskaberne. Adgang til telefonabonnenter er inkluderet i iDQ™ basispakken.

Reklamespærrede danskere (Robinsonlisten)

Datakilde som giver dig adgang til ubegrænset søgning og opslag i Robinsonlisten, som er CPR-registrets liste over reklamespærrede danskere. Adgang til reklamespærrede danskere er inkluderet i iDQ™ basispakken.

Boligejere fra OIS/BBR

Datakilde som giver dig adgang til ubegrænset søgning og opslag i boligejere, som er bosiddende på den fremsøgte adresse. Adgang til boligejere er inkluderet i iDQ™ basispakken.

iDQ™ Specialmoduler

Ejendomsdata fra OIS/BBR

Datakilde som giver dig adgang til ubegrænset søgning og opslag i ejendomsdata fra OIS – bedre kendt som ”BBR”.

Kreditvurdering

Datakilde som giver dig adgang til søgning og kreditvurdering af personer og virksomheder.

CPR-overvågning

Med dette modul er der mulighed for med et enkelt klik at knytte en person eller en virksomhed til et løbende opdateringsabonnement. Som oftest til et abonnement hvor man i forvejen har knyttet alle sine kunder, således at man løbende modtager ændringer i form af fx flytning, dødsfald, konkurs osv.

Statstidende

Datakilde som giver dig adgang til søgning og opslag i dekreter og andre offentliggørelser fra Statstidende. Fx konkurser og dødsbo.

Tjek af eMail eksistens

Tjek af om en given eMail adresse eksisterer. Hermed sikres mod skrivefejl og dermed at online kommunikation er mulig.

Dataoverførsel og -integration

For at få optimal udnyttelse af iDQ™ er der mulighed for at skabe integration mellem iDQ™ og dit kunde- eller CRM-system. Integrationen sikrer, at de fremsøgte data automatisk overføres til/fra dit eget system. Fx kan du med et enkelt klik overføre personnavn, adresse og telefonnummer til i forvejen definerede felter.

Egne kunder

Datakilde som giver dig adgang til søgning og opslag i dine egne kundedata direkte i iDQ™. Du kan dermed sikre dig mod oprettelse af dubletter i dit kundesystem – ligesom du kan udnytte mulighederne for fejltolerant søgning af dine egne kundedata.

Master Data Management (MDM)

Adgang til eksterne referencedata, integration til egene systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Læse mere her.

Internationale Data

iDQ™ giver dig også adgang til internationale datakilder via en og samme brugergrænseflade eller via generelle web tjenester. Læs mere her.

Sociale netværk

Det bliver mere og mere almindeligt at anvende sociale medier i forbindelse med marketing, salg og kundeservice. iDQ er en af pionererne i at forbinde traditionelle datakilder med de sociale netværk. Læs mere her.


Få mere viden eller kontakt iDQ

Læs endnu mere om iDQ™ i produktbladet, som kan hentes her, eller bestil tid til en online demo her. Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information eller en uforpligtende dialog. Skriv til Henrik Saustrup og Martin Bak Larsen, eller ring på +45 3997 1050.